“ดร.มนพร” หนุนจัดโครงการ “สานฝันการบิน” สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

“ดร.มนพร” หนุน สบพ. จัดโครงการ “สานฝันการบิน” สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเห็นโอกาสก้าวสู่อาชีพด้านการบิน ส่งประกวดคลิปสั้น “อาชีพการบินในฝัน” ถึง 31 กรกฎาคมนี้

 

ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การสนับสนุนสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 16 พร้อมจัดประกวดคลิป VDO “อาชีพการบินในฝัน” โดยผู้ที่มียอด view และคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ จำนวน 16 คนแรก จะได้รับสิทธิ์เรียนรู้การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์ฝึกการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2567 

 
ดร.มนพร เจริญศรี กล่าวว่า สบพ. เป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านการบินแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความสำคัญ และเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สบพ. จำเป็นต้องสร้างบุคลากรด้านการบิน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญ และพัฒนาอาชีพในฝันของตนเองให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงโอกาสก้าวเข้ามาสู่อาชีพบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และการยกระดับไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค หรือ Aviation Hub ตามวิสัยทัศน์ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งผลักดันท่าอากาศยานของไทยติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินของโลก ดังนั้น โครงการสานฝันการบินจึงเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นว่าการศึกษาต่อด้านการบิน เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สบพ. กล่าวว่า สบพ. ผลิตบุคลากรด้านการบินมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานถึง 63 ปี ยึดมั่นในคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ สบพ. ได้รับมอบนโยบายจาก ดร.มนพร เจริญศรี ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน ด้วยการให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนในการศึกษาต่อด้านการบิน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบิน อาชีพและโอกาสต่าง ๆ จากการศึกษาต่อด้านการบิน ให้เยาวชนได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ

สบพ. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเชิญชวนร่วมประกวดคลิป VDO สั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “อาชีพการบินในฝัน” หรือ ความสนใจในหลักสูตรของ สบพ. ที่จะเป็นเส้นทางสู่อาชีพในฝันด้านการบินของคุณ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 16 โดยบอกเล่าถึงความสนใจและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพด้านการบิน พร้อมโพสต์ลง Facebook หรือ TikTok และเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด #CATCDREAMTOFLY16 โดยสามารถส่งคลิปเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 72 คน จะได้ร่วมงานเสวนา “อาชีพการบินกับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบิน” ณ สบพ. กรุงเทพฯ ผู้ที่มียอด view และคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ จำนวน 16 คนแรก จะได้รับสิทธิ์เรียนรู้การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) และเดินทางไปขึ้นบินกับครูการบิน (Observe Flight) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ณ ศูนย์ฝึกการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือ Facebook สถาบันการบิน-พลเรือน โทร. 0 2272 5741 ต่อ 2220-3, 2210-2 หรือ 2203

10 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 71 ครั้ง

Engine by shopup.com