บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2024 จาก FinanceAsia

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2024

จากนิตยสาร FinanceAsia
สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
พร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับโลก

 


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”
ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับ 4 รางวัลจากการประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี 2567 (Finance Asia Asia's Best Companies 2024) จัดโดยนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย (FinanceAsia) นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย มอบรางวัลในหมวดต่าง ๆ แก่องค์กรชั้นนำของเอเชีย จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงินในภูมิภาค สำหรับปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับ Gold 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้นำองค์กรที่ดีที่สุด (Best CEO Thailand) มอบให้แก่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และรางวัลบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations)

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลระดับ Bronze อีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารการเงินที่ดีที่สุด (Best CFO Thailand) มอบให้แก่นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และรางวัลบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG (Most Committed to ESG) ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า รางวัลที่บริษัทได้รับในปีนี้

ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism) ของบริษัท จนได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย พร้อมตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยการขยายการลงทุนกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี "Empowering the World Compassionately" โดยยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีและมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับทิศทางและเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ในระยะยาว ภายในปี 2573 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% และขยายการลงทุนสู่กำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 หรือ คศ. 2050

10 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 30 ครั้ง

Engine by shopup.com