เอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม เปิดตัวบริการขนส่งทางรางเส้นทางเหนือ-ใต้ในเวียดนาม

หมวดหมู่: LOGISTICS

เอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม เปิดตัวบริการขนส่งทางรางเส้นทางเหนือ-ใต้ในเวียดนาม

 


 
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (เวียดนาม) จำกัด หรือ Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd.
ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าเอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม (NX Vietnam) บริษัทในเครือนิปปอน เอ็กซ์เพรส โฮลดิงส์ อิงค์
(NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.) ได้เปิดตัวบริการขนส่งทางรางเส้นทางเหนือ-ใต้ระหว่างฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา
 
ความเป็นมาในการพัฒนาบริการนี้
เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างน่าทึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการผลิตและการค้าปลีก
เครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมภาคเหนือและใต้ของเวียดนามจึงเป็นที่ต้องการมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นเส้นทางสำคัญระหว่างฐานการผลิตกับแหล่งบริโภค ส่งผลให้การจราจรทางถนนในเวียดนามประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งเพิ่มระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งด้วยรถบรรทุก

นอกจากนี้ กฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเวียดนามเมื่อปี 2565 ก็กำหนดให้บริษัทต่าง ๆ
ต้องทุ่มเทความพยายามมากยิ่งขึ้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้และตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า ทางเอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม
จึงได้เปิดตัวบริการขนส่งทางรางที่ครอบคลุมระยะทาง 1,700 กม. ระหว่างฮานอยทางภาคเหนือกับโฮจิมินห์ซิตี้ทางภาคใต้ในเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง (*1)
โดยการขนส่งทางรางสามารถขนส่งสินค้าปริมาณมากโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกมาก ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
 
ภาพรวมของบริการขนส่งทางราง
เส้นทาง: ระหว่างฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ (ประมาณ 1,700 กม.)
ความถี่ในการขนส่ง: ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
ระยะเวลาขนส่ง: ประมาณ 48 ชั่วโมง (ระหว่างสถานี Yen Vien ในฮานอย กับสถานี Song Than
ในโฮจิมินห์ซิตี้)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ประมาณหนึ่งในห้าเมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก (*2)
To: โต๊ะข่าวโลจิสติกส์
Date: 9 กรกฎาคม 2567

Dataxet Limited 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building,
Lumphini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand T +66 2 253 5000 | E
mr@infoquest.co.th | W dataxet.infoquest.co.th
 
คุณสมบัติของบริการนี้
คุณภาพการขนส่งที่เชื่อถือได้: ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรติดขัดน้อยกว่า
ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับซัพพลายเชน
ความถี่ในการขนส่งสูง: ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น: รองรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความยั่งยืนของลูกค้า
 
ทั้งนี้ เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป (NX Group) จะยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการโลจิสติกส์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป

ในขณะเดียวกันก็พยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างสังคมที่ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก
 
หมายเหตุ:
(*1) ระยะเวลาขนส่งนี้เป็นระยะเวลาระหว่างสถานี Yen Vien ในฮานอย กับสถานี Song Than
ในโฮจิมินห์ซิตี้ โดยบริการขนส่งแบบ door-to-door จะใช้เวลารับและส่งสินค้าเพิ่มเติม
 
(*2) คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งระหว่างฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ โดยใช้
NX-GREEN Calculator (เครื่องมือคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
https://www.nipponexpress.com/service/transportation/solutions/it/nx-green.html
 
เกี่ยวกับเอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407043172-O1-hq1R4JbV.pdf
 
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป: https://www.nipponexpress.com/
 
บัญชีลิงด์อินอย่างเป็นทางการของเอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป: https://www.linkedin.com/company/nippon-
express-group/
 

09 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 57 ครั้ง

Engine by shopup.com