กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชวนสมัครร่วมกิจกรรมการยกระดับสินค้าและบริการสู่สากลด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: TRADE & TRAVEL

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ชวนสมัครร่วมกิจกรรมการยกระดับสินค้าและบริการสู่สากลด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO-Certified)

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือ ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับสินค้าและบริการสู่สากลด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO-Certified) ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปีงบประมาณ 2567

 
เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือก

• สถานประกอบการที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจกับหน่วยงานภาครั

• เป็นสถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นไลฟ์สไตล์

• สถานประกอบการมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาทิ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ทรัพยากรที่ใช้ผลิต เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

• มีความพร้อมในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

• ผลิตภัณฑ์มีฉลาก Cool mode / Smart Fabric / Thailand Textile Tag (ถ้ามีฉลากจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

• บริษัทมีความสามารถและความพร้อมในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

• โอกาสในการได้รับการทดสอบผลิตภัณฑ์และคัดเลือกเป็น Success Case เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!! ( รับเพียง 20 กิจการเท่านั้น) สมัครวันนี้ – 14 กรกฎาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-2097129 (คุณสนธิลักษณ์)

ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

09 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 54 ครั้ง

Engine by shopup.com