ลักชัวรี กรุ๊ปโดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เผยผลวิจัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงในตลาดท่องเที่ยวสำคัญ 6 แห่ง

หมวดหมู่: TRADE & TRAVEL

รายงานฉบับล่าสุดเผยให้เห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของการท่องเที่ยวระดับหรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ลักชัวรี กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เผยผลวิจัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงในตลาดท่องเที่ยวสำคัญ 6 แห่ง


•       68% มีการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน โดย 74% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามวางแผนที่จะท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)
•       ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 สำหรับในอีก 12 เดือนข้างหน้า
ตามด้วยญี่ปุ่น โดย 46% วางแผนที่จะไปเยือน
•       กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth หรือ HNW) ชาวอินเดียกำลัง
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับหรู โดย 89% ของชาวอินเดียวางแผนที่จะใช้จ่ายมาก
ขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
•       การรับประทานอาหารระดับไฮเอนด์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการท่อง
เที่ยวระดับหรู โดย 88% วางแผนท่องเที่ยววันหยุดเพื่อลิ้มลองอาหาร
•       มีการกำหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวระดับหรู 3 กลุ่มใหม่


ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโตสำหรับการท่อง
เที่ยวระดับหรู รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับใหม่จาก ลักชัวรี กรุ๊ป โดย แมริออท
อินเตอร์เนชั่นแนล (Luxury Group by Marriott International) ได้ระบุถึงความคาด
หวังและความชอบในการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในหมู่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มผู้มี
ความมั่งคั่งสูง (HNW) ในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ จากทั่วทั้งภูมิภาค 68% วาง
แผนที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดย 89% เป็น
ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามในหมู่ชาวอินเดีย ซึ่ง 74% วางแผนที่จะเดินทางภายใน
เอเชียแปซิฟิก และ 88% ระบุว่าประสบการณ์เรื่องอาหารเป็นเหตุผลสำคัญลำดับต้นใน
การเดินทาง และ 1 ใน 4 ของวันหยุดทั้งหมดที่วางแผนไว้ (25%) เป็นไปเพื่อการ
เฉลิมฉลอง ที่สำคัญ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับหรูกลุ่มใหม่ 3 กลุ่มที่โดดเด่น
ขึ้นมา ได้แก่ 'Venture Travelist' คือ ผู้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในขณะเดินทาง
'Experience Connoisseur' ชาวมิลเลนเนียลที่เดินทางเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และ
'Timeless Adventurer' ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีที่ออกแบบแผนการเดินทางของตัว
เองและสำรวจสถานที่ต่าง ๆ ก่อนที่จะเป็นที่นิยม

"รายงาน New Luxe Landscapes ของเราให้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงจากเอเชียและแปซิฟิก" โอริออ
ล มอนทัล กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระดับหรู ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวม
ประเทศจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว "ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบประสบการณ์
ด้านอาหารใหม่ ๆ การเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง หรือการมองหาการสาน
สัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น งานวิจัยของเราได้ระบุลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหม่และสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ แก่แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลในการให้บริการแก่
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมและฉลาดเลือกเหล่านี้"

ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานขึ้นกับกลุ่มคนที่พวกเขารัก

การวิจัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานะมั่งคั่งในออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และอินเดีย เผยให้เห็นว่าพวกเขาเดินทางบ่อยขึ้นและมีวัน
หยุดที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยมีการวางแผนการท่อง
เที่ยวพักผ่อน 6 ครั้งภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ 33% ของผู้ตอบแบบสอบ
ถามวางแผนที่จะใช้วันหยุดอย่างน้อย 7 ครั้งในปีนี้ ซึ่งโดยเฉลี่ยการพักระยะสั้น
หมายถึงการพัก 3 คืน ในขณะที่การพักระยะยาว คือ สองสัปดาห์ครึ่ง สำหรับหลาย ๆ
คนแล้วความเป็นญาติมิตรและความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพิ่มความสมบูรณ์ของประสบการณ์
การท่องเที่ยว โดยมากกว่า 70% เลือกที่จะเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อน

ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยม (46%) ตามด้วยญี่ปุ่น (42%) และ
ฮ่องกง, ประเทศจีน (27%) โดย 69% ของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีฐานะมั่งคั่ง
กำลังวางแผนเดินทางไปออสเตรเลียอันเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 สำหรับนักท่อง
เที่ยวชาวอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

อุปสงค์ (Demand) ที่เพิ่มขึ้นในอินเดีย
ในตลาดการท่องเที่ยวที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมมากที่สุดพบว่า 89% ของ
ชาวอินเดียที่มีฐานะมั่งคั่งกล่าวว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะใช้จ่ายมากขึ้น
สำหรับการท่องเที่ยว ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนิยมท่องเที่ยวด้วยกันเพื่อเฉลิม
ฉลองช่วงเวลาสำคัญ ร่วมงานหรือกิจกรรมที่เป็นส่วนตัว โดย 38% วางแผนเดินทางกับ
เพื่อน และ 33% กำลังวางแผนเดินทางเพื่อการเฉลิมฉลอง

ความหลงใหลในอาหาร
88% เลือกจุดหมายปลายทางสำหรับวันหยุดของพวกเขาจากการค้นพบเมนูอาหารหรือ
ประสบการณ์ด้านอาหารใหม่ ๆ ด้วยความตระหนักถึงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
ลิ้มลองอาหาร เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (49%) อธิบายว่าประสบการณ์การ
รับประทานอาหารระดับหรูเป็นการท่องเที่ยวยามค่ำคืนในอุดมคติ เพื่อเน้นย้ำ
ประเด็นนี้ 83% จะเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อที่จะไปเยือนร้านอาหารที่ได้รับ
รางวัล และ 35% เห็นด้วยว่าพวกเขาจะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับประสบการณ์ด้านอาหารที่
ไม่เหมือนใคร สำหรับการเลือกโรงแรม 81% ของนักท่องเที่ยวที่มีฐานะมั่งคั่งทำการ
เลือกโดยอิงจากตัวเลือกอาหารระดับหรู และ 83% เลือกจุดหมายปลายทางที่พวกเขาจะ
ได้ไปยังร้านอาหารที่มีชื่อเสีย

ตัวตน (Persona) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่
ด้วยรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นสำหรับวันหยุดประกอบกับประชากรนักท่อง
เที่ยวสูงอายุที่เพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว
กำลังซื้อสูง 3 กลุ่มใหม่ ได้แก่:1) The ‘Venture Travelist’
Venture Travelist เป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่ผสมผสานการทำงานเข้ากับการพักผ่อน
(Bleisure) รุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางวันหยุดที่จะสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ ในขณะที่พวกเขาเพลิดเพลินกับวันหยุดกับครอบครัวและคนที่รัก พวกเขามักมอง
หาโอกาสที่จะทำธุรกิจเสมอ ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ พวกเขาสำรวจสถานที่
ซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และของโบราณ และมองหาการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
สมาชิกในชุมชนท้องถิ่น

2) The ‘Experience Connoisseur’
Experience Connoisseurs ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียล พวกเขาวางแผนการท่อง
เที่ยวพักผ่อนเพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์ส่วนตัว พวกเขาเดินทางอย่าง
ไปทั่วทุกมุมโลกและมองว่าประสบการณ์เป็นการลงทุนเพื่อสร้างสุขภาวะทั้งทางจิตใจ
และร่างกาย พวกเขาต้องการสำรวจจุดหมายปลายทางอย่างลึกซึ้ง ให้คุณค่ากับการปรับ
ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคล (personalization) และมองหาประสบการณ์สุด
เอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เหมือนใครอย่างจริงจัง (exclusive one-of-a-kind experience)

3) The ‘Timeless Adventurer’
Timeless Adventurers ทลายทุกภาพจำของนักท่องเที่ยว 'ผมสีดอกเลา' ที่มีอายุ 65
ปีขึ้นไป พวกเขาเป็นนักสำรวจที่กระตือรือร้น ต้องการดื่มด่ำกับจุดหมายปลาย
ทางอย่างแท้จริง พวกเขาสนใจสถานที่ท่องเที่ยวน้อยลงและสนใจสิ่งที่ทำให้จุดหมาย
ปลายทางนั้นเป็นสถานที่ที่มีความหมายซึ่งทำให้สถานที่นั้นไม่เหมือนใครและเป็น
ที่น่าจดจำ

09 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 54 ครั้ง

Engine by shopup.com