นายกรัฐมนตรี นำทัพลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนา

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

นายกรัฐมนตรี นำทัพลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ลั่นเปิดเฟส 3 ในส่วนท่าเรือ F1 ได้ตามแผน พร้อมรับนักลงทุนต่างชาติ

นายกเศรษฐา​ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง​ระยะที่​ 3 ชื่นชม​ กทท.​ -​ทุกส่วนงานร่วมมือเร่งรัดแผนดีเกินคาด​ เชื่อเปิดท่าเรือ​ F1​ได้ตามกำหนด​ พร้อมรองรับการลงทุนต่างประเทศ​ตามเป้าหมายรัฐบาล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรี-ระยอง พร้อมด้วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือ แหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. ผู้บริหาร กทท. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ และผู้แทนกิจการร่วมค้า CNNC ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

 

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รายงานว่าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนงานที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล มีกิจการร่วมค้า CNNC เป็นผู้รับจ้าง มูลค่างานรวม 21,320 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงานถมทะเลทั้งหมดประมาณ 2,846 ไร่ หรือ 4.5 ล้านตารางเมตร งานขุดลอกร่องน้ำและแอ่งจอดเรือให้มีระดับความลึก 18.5 เมตร และงานเขื่อนกันคลื่น โดย กทท. ได้ออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อพฤษภาคม 2564 “ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผมมารับตำแหน่งได้สั่งการทุกหน่วยงานเร่งรัดงานก่อสร้าง การบริหารสัญญา ซึ่งขณะนั้นยังมีความคืบหน้าน้อยมาก จนกระทั่งสามารถส่งมอบงานถมทะเลพื้นที่ 1 ได้เมื่อสิงหาคม 2565 และงานถมทะเลพื้นที่ 2 เมื่อตุลาคม 2566 ในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาตรวจราชการและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างทางทะเล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 มีความคืบหน้าเพียง 13.26% พร้อมได้สั่งการให้ กทท. เร่งรัดการก่อสร้างให้ทันตามแผน

หลังจากนั้น กทท. ได้กวดขัน ติดตามการบริหารสัญญา และควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างตามข้อสั่งการ รวมถึงนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานในรายสัปดาห์และรายเดือน ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มาตรวจติดตามเป็นประจำทุกเดือนและล่าสุดต้นเดือนมิถุนายน คณะกรรมการ กทท. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างและท่านปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการ กทท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะ เพื่อมากำกับงานด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเงื่อนไขสัญญา เพื่อให้สามารถส่งงานการก่อสร้างได้ตามแผน จึงทำให้ในช่วง 7 เดือนสามารถเร่งรัดได้เนื้องานเพิ่มขึ้นกว่า 17%”

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเลว่า “ณ เดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินงานได้ 31.12% จากแผนปฏิบัติงาน 35.11% แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะดำเนินงานอย่างเต็มที่ แต่ยังคงล่าช้ากว่าแผน 3.99% ซึ่งผู้ควบคุมงานก็ได้จัดทำแผนเร่งรัดการปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเครื่องจักรทางบก ทางน้ำ และแรงงานให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถขุดลอก ได้มากกว่า 2,000,000 ลบ.ม. ต่อเดือน ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ได้กำกับดูแลและควบคุมเร่งรัดการทำงานให้ ผู้รับจ้างมีผลงานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3% ต่อเดือน”


นายกรัฐมนตรี​ กล่าวหลังจากได้รับฟังรายงานความคืบหน้าว่า​ "เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้มาตรวจพื้นที่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 พบว่ามีความล่าช้ากว่าแผน แต่ในวันนี้ท่านรองนายกสุริยะ และท่านมนพร​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามจนทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนเร่งรัด​ และความล่าช้าเหลือเพียงไม่ถึง 4% และคาดว่าจะสามารถ​ Catch Up ได้ภายในสิ้นปี​2568 การมาตรวจงานครั้งนี้เป็นการพูดคุยรายงานผล ปัญหาอุปสรรคกันอย่างตรงไปตรงมา ขณะนี้พบว่ามีปัญหาการขาดแคลนหินที่จะใช้ในการก่อสร้าง จึงสั่งการให้เร่งรัดแก้ไขโดยเร็วและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร​ กทท.​ และทีมงานผู้รับจ้างให้พยายามดำเนินงานทุกอย่างได้ตามแผนงานเพื่อพร้อมเปิดท่าเรือ​ F1 ตามกำหนด​


ด้านผู้อำนวยการ กทท. กล่าวเพิ่มเติมว่าจากปัจจุบันผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างยังมีความล่าช้ากว่าแผนฯ แต่ก็มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมั่นใจว่าการก่อสร้างงานทางทะเลจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในมิถุนายน 2569 รวมถึงจะไม่กระทบกับสัญญาของบริษัทเอกชนคู่สัญญาบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ที่ กทท. จะต้องมีการส่งมอบเฉพาะพื้นที่งานถมทะเลท่าเทียบเรือ F1 ปัจจุบันมีความคืบหน้าการถมไปกว่า 97% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2567 นี้ หลังจากนั้นจะมีเวลาอีกประมาณ 1 ปีเศษ ที่จะต้องการตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับบริษัท จีพีซี ได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568

 

สำหรับงานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเมื่อเร็วๆ นี้ โดยบริษัทไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาที่วงเงิน 7,298 ล้านบาท ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประมาณ 160 ล้านบาท กทท. สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นกรกฎาคม 2567 สำหรับงานส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟ มูลค่า 799 ล้านบาท และส่วนที่ 4 งานจัดหาประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้า พร้อมออกแบบประกอบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำหรับบริหารท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2,257 ล้านบาท ทั้งสองส่วนอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างจัดทำเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในช่วงปลายปี 2567 นี้

 

 

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้น หากโครงการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการจะสามารถรองรับปริมาณการขนส่งตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นอีก 7 ล้าน ทีอียูต่อปี ประกอบด้วยท่าเรือ F1 จำนวน 2 ล้าน ทีอียูต่อปี ท่าเรือ F2 จำนวน 2 ล้าน ทีอียูต่อปี ท่าเรือ E จำนวน 3 ล้าน ทีอียูต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกับขีดความสามารถเดิมของท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1 และ 2 ที่ 11 ล้าน ทีอียูต่อปี แล้วจะทำให้ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ถึง 18 ล้าน ทีอียูต่อปี ซึ่งในส่วนนี้ จะทำให้เพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟและท่าเรือชายฝั่ง รวมถึงการเชื่อมโยงการขนส่งทางราง กับท่าเรือบกให้เพิ่มมากขึ้นด้วย เป็นการเพิ่มศักยภาพและรองรับการขยายตัวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การลงทุนของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ของภูมิภาค อีกทั้งช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนการขนส่งโดยรวมของประเทศจากร้อยละ 14 ของ GDP เหลือร้อยละ 12 ของ GDP สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์มุ่งให้ไทย เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคต่อไป

25 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 174 ครั้ง

Engine by shopup.com