ครบรอบ 30 ปี สรท. ชูนโยบายสู่ชาติการค้า (Trading Nation)

หมวดหมู่: TRADE & TRAVEL

ครบรอบ 30 ปี สรท. ชูนโยบายสู่ชาติการค้า (Trading Nation)

ปรับฉากทัศน์ส่งออกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16.15-20.30 น. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 พร้อมกับงานครบรอบ 30 ปี ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ พร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นการส่งออกของไทยยังเป็นเครื่องยนต์หลักของประเทศอยู่หรือไม่ ภายใต้หัวข้อ “Reshaping Export: How to Thrive in Economic Turmoil?” และหัวข้อ “Shaping Thailand's Sustainable Future: Thai to Global Value Creation” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ ประกอบด้วย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ วุฒิสมาชิกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการส่งออกของไทย โดยระบุว่า การส่งออกของไทยในระยะต่อไปมีข้อควรระวัง ตลอดจนปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบ อาทิ 1) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) จากการ

01 เมษายน 2567

ผู้ชม 40 ครั้ง

Engine by shopup.com