DMT ได้รับประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ GLP

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

DMT ได้รับประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ GOOD LABOUR PRACTICES- GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ซ้าย)กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT  รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จากนางเพลินนภา ธนีรมย์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่  เพื่อสดงว่าบริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิแรงงงาน ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)นับเป็นใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรติที่บริษัทฯ ได้รับ ถือเป็นการตอกย้ำถึงการห่วงใย ใส่ใจ และมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน เพราะบริษัทฯ มุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังค

 

***************************

08 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 38 ครั้ง

Engine by shopup.com