CIVIL ร่วมสัมมนา “Reshaping Organization for Growth”

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

CIVIL ร่วมสัมมนา “Reshaping Organization for Growth”

แชร์ประสบการณ์สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำบริษัทก่อสร้างครบวงจรชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้างครบวงจร ยกระดับความสามารถขององค์กร  บุคลากร และ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานคุณภาพ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้คนในสังคมและประเทศ

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ได้รับเกียรติในฐานะ Keynote Speaker นำโดย นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการธนาคาร, นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เพื่อแบ่งปันข้อมูลการพัฒนาบริษัทให้เติบโตยั่งยืนในหัวข้อ “Reshaping Organization for Growth” ภายในงานสัมมนาประจำปี “Reshaping Client Value Proposition” ของ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับการเดินทางตลอด 57 ปีที่ผ่านมาของ CIVIL ได้ผ่านช่วงที่ท้าทาย และ เติบโตมาด้วยความพยายาม  ตั้งใจ และ ร่วมแรงร่วมใจ ของผู้นำทั้ง 3 เจเนอเรชัน รวมถึงบุคลากรคุณภาพในองค์กร บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนด้วยแนวคิด “CIVILizing a better of life for allโดยในขณะนี้ บริษัทได้เพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีงานก่อสร้างในมือเป็น New High ที่ประมาณ 25,000 ล้านบาท และ กำลังเติบโตไปยังธุรกิจใหม่ ทั้ง Infrastructure และ Energy Sector รวมทั้งได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร อาทิ RPA, Business Intelligence รวมทั้งการมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างจริงจัง


 

20 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 71 ครั้ง

Engine by shopup.com