DRT ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ปี'66 จากตลาดหลักทรัพย์

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

‘DRT’ ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2566จากตลาดหลักทรัพย์ฯ


สมกับเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ
ESG มาโดยตลอด สำหรับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ DRT ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ AAของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง งานนี้ สาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร เป็นปลื้มสุดๆ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นถึงการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

10 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com