World United Logistics (Thailand) International Logistics Specialist Air – Sea One Stop Service

หมวดหมู่: COVER STORY

World United Logistics (Thailand)

International Logistics Specialist Air – Sea One Stop Service

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

World United Logistics ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ย้ำจุดยืนของการเป็น International Logistics Specialist Air – Sea One Stop Service ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปี นับเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ - ความเชี่ยวชาญในการทำงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การบริการที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยทีมงานมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 และนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมและลดขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ย้ำภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์สายเลือดไทยลำดับต้นๆ ของประเทศ 

ด้วยผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าที่เราวางไว้ และแม้ในสถานการณ์โควิดที่ท้าทายเรา โตได้ถึง 200 % ดังนั้น ตั้งเป้าปี 67 เรามั่นใจว่าเรายังสามารถรักษามาตรฐานการเติบโตขั้นต่ำ 20%

การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาโลจิสติกส์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนส่งระว่างประเทศจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จะเชื่องโยงทุกหน่วยใน Supply Chain ให้ถึงกัน เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว รวมถึง ความต้องการจากผู้บริโภคที่มากขึ้นทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เกิดการแข่งขันสูงขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

World United Logistics (Thailand) Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครอบวงจร พร้อมก้าวสู่ปีที่ 25 โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงและเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จากก้าวแรกของการก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 9 เดือน 9 ปี 1999 ทศวรรษแรก คือ เติบโตและพัฒนา ทศวรรษ ที่ 2 คือ ทศวรรษ แห่งความสำเร็จ และทศวรรษที่ 3 ของเรา คือ การเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับทุกปัญหา และความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าใน และต่างประเทศ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้ เรามีทางเลือกให้กับลูกค้า ที่มากกว่า 2 หรือ 3 ทางเลือกเสมอ รวมถึงเราร่วมวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านในแต่ละตัวสินค้า จนออกเป็น SOP (Standard Operation Procedure) หรือขบวนการหลังการขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน จนเราได้รับความไว้วางใจและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการด้าน การขนส่งสินค้า และพิธีการศุลกากร ให้กับลูกค้ากลุ่มงานคลังสินค้าทัณฑ์บน และพัสดุภัณฑ์  นอกจากนี้ เรายังให้บริการกับลูกค้า กลุ่ม ยานยนต์ ,อิเล็กทรอนิกส์, กระเบื้อง ,อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงสินค้าเคมีภัณฑ์ อีกด้วย

 

คุณกานต์ธีรา เจตต์ดำรงศิลป กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจขนส่งทางเรือ

คุณกานต์ธีรา เจตต์ดำรงศิลป กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจขนส่งทางเรือ ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า กลยุทธ์หลักที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่นอกเหนือจากด้านราคาแล้ว คือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร มีบุคลากรคุณภาพ ที่มีความชำนาญในแต่ละ ผลิตภัณฑ์ (Specialist Team) ออกแบบขบวนการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้เรายังมีจุดแข็งด้านเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลก (Overseas Network) ที่เราเป็นสมาชิกอยู่ ถึง 5 Networks  ได้แก่ C5C , EGLN, GAA, OWL และ PGA เอยนต์ของเราทั่วโลกที่เป็นตัวแทนของเรานั้นล้วนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และมีความชำนาญในประเทศนั้นๆ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ขนส่งถึงที่หมายตามกำหนดเวลาในสภาพที่ปลอดภัย ทำให้บริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าเราได้แบบไร้พรมแดน ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งนี้ การพัฒนางานจากเอเยนต์ที่ต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่ง Revenue Chanel ของเรา และสำหรับแผนระยะสั้นที่ถือว่าท้าทายเรามากที่เราพัฒนาร่วมกับเอเยนต์ของเรานั้น คือการพัฒนา EXPORT USA MARKET ที่เราต้องทำต่อเพื่อรักษาและพัฒนาลูกค้าตามแผนที่วางไว้

 

ส่วนอีกหนึ่งในแผนธุรกิจของเราคือการพัฒนาและขยายสาขาแหลมฉบัง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหรรม ในโซน ตะวันออก ด้วยระบบ Training และ Program Mini ERP ของเราที่เชื่อมโยงระหว่าง โปรแกรม CRM และโปรแกรมปฏิบัติการ Operation จะช่วยให้การให้บริการ และการขยายทีมงานที่รวดเร็ว เป็นไปใต้มาตรฐานเดียวกันกับสำนักงานใหญ่ สาขาแหลมฉบังของเราอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 15 นาที “หากมีใครมีความสามารถ และสนใจอยากร่วมงานกับเราเรายินดีมากๆ นะคะ ติดต่อเรามาได้เลยค่ะ”

เราไม่เคยหยุดพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยี ลดการ Manual เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับ Green Logistics ตั้งแต่การลดการใช้กระดาษ รณรงค์การเป็นองค์กรสีเขียว จัดการแยกขยะ การเริ่มใช้หลังคา Solar Cell และตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องการเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซด์ ของแมสเซ็นเจอร์ในการจัดส่งเอกสารให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกด้วย

 

คุณวีรพงศ์ วรประยุทธ กรรมการผู้จัดการ สายงานขนส่งสินค้าทางอากาศ

คุณวีรพงศ์ วรประยุทธ กรรมการผู้จัดการ สายงานขนส่งสินค้าทางอากาศ กล่าวเสริมว่า จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรนั้น การขนส่งสินค้าทางอากาศถือเป็นอีกหนึ่ง BUSINESS UNIT ของบริษัทฯ ที่เราเติบโตเร็วเกินเป้าหมายที่คาดหมายไว้ และพัฒนาอย่างรวดเร็วใน 5 ปีมานี้ เราเป็น IATA Member ที่มี STOCK AWB ของสายการบินหลักใน  AREA 1, 2, 3 โดยเราจะต้องเตรียม Direct flight และ In direct flight ไว้ให้ลูกค้าเป็นทางเลือกเสมอ นักขายของเราถูกฝึกให้ต้องนำเสนอ ทางเลือกที่มากกว่า 1 ให้กับลูกค้า ยิ่งสำหรับการขายลูกค้า FOWARDER นั้น เราในฐานะ AIR CO-LOADER ต้องมีความรู้ความชำนาญที่มากกว่าราคา

“เรามีทีมงานที่มาจากสายการบิน เราจึงมีความรู้ความชำนาญความเข้าใจ ในการเลือกเส้นทางการบินที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ Reskill & Up Skill เพื่อให้การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ทีมงานของเราที่ให้บริการต้องมีคุณภาพมีความเข้าใจลูกค้าและเข้าใจสินค้าของลูกค้าอย่างแท้จริง สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างสอดประสานไร้รอยต่อในแต่ละส่วนงาน” คุณวีระพงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรสายการบิน คืออีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้เราสามารถจัดหาพื้นที่ และเสนอราคาที่แข็งขันได้ให้กับลูกค้า ซึ่งตลาดของทางแอร์เฟรทนั้น เราสามารถ ให้บริการได้ทั้ง AREA 1 , 2 และ 3 แต่เราทราบดีว่าลูกค้าคิดถึงเราเสมอ เมื่อมี Export Air Freight ไป ยุโรป และอเมริกา และแน่นอน Import Air Freight ก็เช่นกัน ดังนั้น การขยายตลาด อินเดีย Middle East คืออีกหนึ่งแผนระยะสั้นที่เรา FOCUS  

 

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจลูกค้า และเข้าใจสินค้าของลูกค้าอย่างแท้จริง

 เร่งปูพรมขยายสาขาและบริการ

พัฒนารอบด้านเพื่อก้าวสู้ผู้นำผู้ให้บริการแบบไร้ขีดจำกัด

คุณกานต์ธีรา กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งขยายในส่วนของทีมงาน รวมทั้งขยายสำนักงานสาขา เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา 4 แห่งคือ 1. Head Office ที่กรุงเทพ 2. สำนักงานสาขา Air Cargo Office 3. สำนักงาน Air Port Office ที่สุวรรณภูมิ  4. สำนักงานสาขา Laem Chabang และในปีหน้าคือปี 2567 บริษัทฯ กำลังขยายสำนักงานเพิ่มอีก 1 แห่งในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และรถขนส่งอีกด้วย

 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารตลอดจนทีมงานที่เข้มแข็ง เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ Word United Logistics (Thailand) ก้าวสู่ International Logistics Specialist ชั้นนำของไทย

13 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 1350 ครั้ง

Engine by shopup.com