โซลูชันด้านการขนส่ง&โลจิสติกส์ หนึ่งในโซลูชันอัจฉริยะจาก AIS Business

หมวดหมู่: LOGISTICS

เดินหน้าเผยศักยภาพโซลูชัน

ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

หนึ่งในโซลูชันอัจฉริยะจาก

AIS Business

 

 

ในซัพพลายเชน โลจิสติกส์เป็นหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนธุรกิจแบบ B to B นั่นหมายถึงความรวดเร็วและความทันต่อเวลาในการส่งของ ซึ่งธุรกิจจะพลาดไม่ได้ เพราะส่งผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ และก่อให้เกิดความเสียหายแบบเป็นลูกโซ่ ขณะที่ B to C คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า นอกเหนือจากคุณภาพสินค้า คือความรวดเร็วในการที่ลูกค้าได้รับของที่ตัวเองต้องการ การมีระบบการบริหารจัดการการขนส่ง และโลจิสติกส์ ที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ และในยุคนี้สิ่งที่เข้ามาปฏิรูปให้ผู้เล่นสามารถเหนือกว่าคู่แข่งนั่นคือการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิรูป นอกเหนือจากความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน และสร้างความยั่งยืนควบคู่กันไป ด้วยโซลูชันทางธุรกิจ ผสานความเชี่ยวชาญด้วยเครือข่ายอัจฉริยะที่เสถียรที่สุดจาก AIS

ระบบการขนส่ง และ โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Transportation & Smart Logistics) หนึ่งในโซลูชันสำหรับบริหารธุรกิจ จาก AIS Business ที่ช่วยยกระดับระบบการขนส่ง และโลจิสติกส์ แบบธรรมดา ไปสู่กระบวนการที่อัจฉริยะมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  โซลูชันต่างๆ เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ในระบบ Supply chain ในภาคธุรกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ วิถีการดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ในยุค 4.0

 

วันนี้ด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ 5G จาก AIS ผนวกกับเทคโนโลยีทางด้านการขนส่ง ทำให้เกิดระบบการขนส่ง และโลจิสติกส์อัจฉริยะ ที่ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง และช่วยให้ถึงที่หมายปลายทางได้ทันเวลา ส่งผลต่อธุรกิจและความเชื่อมั่นในภาพรวม ซึ่งเป็นจุดหมายของ AIS ที่มุ่งมั่นในการมอบนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ให้กับธุรกิจที่ต้องการทรานส์ฟอร์มในยุค 4.0 ได้อย่างครบในที่เดียว ตั้งแต่การบริหารจัดการคลังสินค้า ไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง โดยมีโซลูชันไฮไลต์ได้แก่

1.Transportation Management System หรือ TMS โซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานขนส่ง และ โลจิสติกส์ ในแบบ End to End ตั้งแต่ระบบติดตามการเดินรถ วางแผนเส้นทาง และจัดลำดับเส้นทางการจัดส่งสินค้าไปจนถึงส่งมอบ พร้อมการบริหารจัดการด้านการเงิน คำนวณต้นทุน และการจัดการ เอกสาร รายงานต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นโซลูชันที่ครบ จบแบบ One Stop ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง ซึ่งในระบบ TMS เอง ก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน และระบบย่อยๆ กรณีลูกค้าไม่มีความจำเป็นในการใช้งานแบบ End-To-End ก็สามารถเลือกใช้ระบบย่อยนี้ได้ อาทิเช่น

1.1 โซลูชัน Smart Vehicle Management 

ระบบบริหารจัดการ และติดตามการเดินรถแบบอัจฉริยะ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามรถขนส่ง หรือ รถใช้งานภายในบริษัทได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรองรับมาตรฐาน DLT จากกรมขนส่งทางบก นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตั้งกล้อง และอุปกรณ์ mDVR (Mobile Digital Video Recorder) ทั้งภายใน และภายนอกรถเพื่อใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ โดยเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไปถึง AI และ Cloud เพื่อประมวลผลให้ทราบถึงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ได้ เช่น การสูบบุหรี่ มีภาวะง่วงนอน หรือมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบ และติดตามได้ทันท่วงที ทุกที่ทุกเวลา หรือ ติดตามดูย้อนหลังได้ ผ่าน Web Portal หรือ mobile application   

1.2.Vehicle Route Planning (VRP) ระบบที่เน้นหลักในเรื่องการบริหารจัดการเส้นทางในการขนส่งสินค้า ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทางช่วยให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการขนส่ง เหมาะสำหรับการขนส่งที่มีรถหลายคัน และมีปลายทางมีหลายจุด โดยแพลตฟอร์มในการบริหารสามารถระบุจำนวนรถ และปลายทางที่จะไป รวมไปถึงน้ำหนัก จำนวนสินค้า เวลาเปิด - ปิด ของปลายทางรับสินค้า มาพร้อมโปรแกรมการคำนวณเส้นทางระบบจะสามารถประมวลผลจัดลำดับการรับ ส่งสินค้าว่า ควรไปที่ใดก่อนหลัง เพื่อให้การขนส่งโดยรวมใช้ระยะเวลา และทรัพยากร เช่นน้ำมันเชื้อเพลิงแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนดูระยะการเดินทางทั้งหมด คำนวณต้นทุนการขนส่ง และสรุปมาเป็นรายงาน เพื่อให้เราสามารถคาดการณ์แนวโน้มในการขยายธุรกิจในอนาคตได้

1.3 โซลูชัน Electronic Proof-Of-Delivery หรือ ePOD ระบบติดตามและบริหารงานขนส่งด้วยสมาร์ทโฟน โดยพนักงานส่งของสามารถบริหารจัดการการส่งสินค้าได้ง่าย และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถดูได้ทั้งภาพรวมช่วยให้บริหารจัดการแต่ละรายการได้ เช่น จำนวนการรับงานส่งของ ที่ใดบ้างที่ต้องไปส่ง เมื่อส่งแล้วสามารถถ่ายภาพยืนยัน พร้อมลายเซ็น เข้าระบบโดยทางผู้ให้บริการสามารถดูรายงานต่างๆ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารการขนส่งแบบโดยรวมได้ เช่นการส่งของเป็นไปตามกำหนดหรือไม่ สามารถส่งสินค้าได้ตามเป้าหมายได้กี่ % เป็นต้น

 

2.Warehouse Management  อีกหนึ่งโซลูชันไฮไลท์ในด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ โซลูชันคลังสินค้าอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องกการทรานส์ฟอร์มไปสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็น การรับเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ ไร้รอยต่อ รวดเร็ว และแม่นยำ ลดโอกาสในการเกิดปัญหาต่างๆโดยโซลูชั่นนี้ AIS ได้พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้บริการแบบ End to End ให้ความสะดวกและง่ายในการบริหารจัดการสินค้าด้วย Automatic Picking and Handling System ตั้งแต่การบริหารจัดการการจัดเก็บสินค้าได้จำนวนมากได้สูงถึง 10 เมตร ซึ่งในแต่ละชั้นสามารถรองรับสินค้าได้สูงถึง 30 กิโลกรัม โดยระบบนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับ Robot ที่สามารถขนส่งสินค้าไปตามจุดต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ พร้อมเชื่อมโยงด้วยโครงข่าย 5G ภายในโรงงานไปยังระบบ WMS (Warehouse Management System)  บน Cloud หรือ MEC เพื่อประมวลผล และแจ้งพิกัดการจัดเก็บ หรือ การรับของให้กับ Robot ได้แบบ Real Time ช่วยผู้ดูแลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดการคลังสินค้ามากกว่าเดิม 4-5 เท่า รวมถึงยังสามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีข้อจำกัด เช่น การใช้งานในคลังสินค้าแบบแช่เย็น หรือ แช่แข็ง ซึ่ง Robot สามารถทำงานต่อเนื่องได้ได้ตลอด 24 ชม

 

ที่กล่าวมาข้างต้น คือส่วนหนึ่งของบริการ Smart Transportation & Smart Logistics จาก AIS Business นอกจากนี้ AIS Business ยังมีบริการตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานอย่าง AIS 5G, Cloud, IoT, ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัล และโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจ และเจาะลึกเฉพาะภาคอุตสาหกรรม พร้อมการใช้งานแบบสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจ ทั้งแบบดั้งเดิมที่ต้องการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล เพื่อสร้างความเป็นต่อในเชิงธุรกิจ ด้วยโซลูชันที่เป็นแบบ End to End ช่วยให้สามารถมุ่งไปสู่การ Go to Market และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้ที่แน่นอนกว่า ทำให้ธุรกิจสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการต้นทุนด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งได้อย่างแม่นยำ ที่สำคัญ ช่วยให้บริหารจัดการเส้นทางการขนส่งที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างความยั่งยืนให้ทั้งธุรกิจและโลกได้อย่างลงตัว

นับเป็นความมุ่งมั่นของ AIS Business ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มีแนวคิดให้ภาคธุรกิจ “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” จึงสะท้อนออกมาทั้งในด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ และการบริการ ที่พร้อมช่วยสนับสนุน และผลักดันภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมไทย ให้ทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลได้อย่างง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบอัจฉริยะ  บนหลักการ Ecosystem Economy หรือการสร้างการเติบโตแบบร่วมกัน ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะด้วยองค์ประกอบเหล่านี้เองที่จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า AIS Business ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยี และดิจิทัล สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของแต่ละภาคส่วนอย่างแท้จริง 

 

 

สนใจยกระดับการขับเคลื่อนระบบซัพพลายเชน เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยโซลูชัน Smart Transportation & Smart Logistics จาก AIS Business ทีมงาน AIS Business ทุกท่านยินดีให้คำปรึกษา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/business/enterprise/industries/transportation-and-logistic

 

AIS Business พร้อมเป็นพันธมิตรดิจิทัล ที่มั่นใจได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย
เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

"Your Trusted Smart Digital Partner"

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email: business@ais.co.th
Website: www.ais.th/business

 

12 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 22500 ครั้ง

Engine by shopup.com