PROFREIGHT LOGISTICS, DELIVERING LOGISTICS FOR THAI EXPORTERS TO ONLINE SALES VIA ALIBABA.COM

หมวดหมู่: COVER STORY

PROFREIGHT LOGISTICS,

DELIVERING LOGISTICS FOR THAI EXPORTERS

TO ONLINE SALES VIA ALIBABA.COM

 

 

Profreight Logistics Co., Ltd ย้ำการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรแถวหน้า พร้อมก้าวสู่ 1 ในตัวแทนของ Platform ALIBABA.COM ในส่วนของบริการขาย B2B Membership ให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่ต้องการขยายตลาดไปทั่วโลก เผยกลยุทธ์บริหารจัดการเน้นการพัฒนาองค์กรไม่หยุดนิ่ง เตรียมพร้อมทุกด้านรับการแข่งขันเข้มข้น

 

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์หันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ จัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดรับกับกระแสปรับเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัล เพื่อรองรับ E-Commerce ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของการค้าออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง คุณณิชา รัตนจินดา ผู้บริหาร Profreight Logistics Co., Ltd. ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและการปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขัน ซึ่งบริษัทได้มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้โลจิสติกส์ครบวงจร มาตรฐานระดับโลก

Profreight Group ให้บริการ One Stop Logistics Service (Air, Sea, Land) ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้นำเข้าและผู้ส่งออก มาเป็นระยะเวลา 35 ปี และในปีนี้บริษัทได้เป็น 1 ในตัวแทนของ Platform ALIBABA.COM ในส่วนของบริการขาย B2B Membership ให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่ต้องการขยายตลาดไปยังทั่วโลก ผ่านการขายช่องทางออนไลน์ที่มี Buyer ที่เชื่อถือได้ และมีการซื้อขายที่มีมูลค่าสูงและได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและในอนาคตของการซื้อขายทางดิจิทัลที่มากขึ้น

โดยผ่าน 2 Package หลัก ดังนี้

  • ALIBABA VERIFIED SUPPLIER: 500,000 บาท/ปี
  • ALIBABA Global Gold Supplier: 170,000-200,000 บาท/ปี

(ราคาโดยประมาณ USD: THB และ ราคามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน)

 

การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

 

คุณณิชา เผยถึงความสำคัญของการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ว่า การขายผ่านช่องทางออนไลน์จะมีราคาสูงหากมองในระยะสั้น แต่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเดินทางต่อทริป/คน เมื่อเดินทางนำสินค้าไปจัดแสดงโชว์ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถจัดแสดงสินค้าได้เพียง 3-7 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงสินค้าทั้งปี 365 วัน ผ่านช่องทางออนไลน์ และยังสามารถที่จะช่วยให้ผู้ส่งออกได้พบกันคู่ค้าที่เข้าใจตลาดออนไลน์ Trend ใหม่ๆ ของสินค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และคู่ค้ายุคใหม่ที่พร้อมจะนำสินค้าไปขยายในตลาดกลุ่มใหม่ๆ ได้ต่อไปอีกอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ขยายออฟฟิศไปยังประเทศ เวียดนาม และกัมพูซา และในออฟฟิศ HQ ที่บางนานี้ บริษัทยังต่อเติมปรับเปลี่ยนสำนักงานเพิ่มเติมโดยเพิ่ม concept Co-Working Space และ hot desk เพื่อลองรับพนักงาน สำหรับ New Business ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต

 

              ในปีนี้ทางบริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจ สามารถซื้อ Package เดินทางไปเยี่ยมชม ALIBABA HQ – ALIBABA.COM DREAM TRIP YEAR 2023

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมทริปที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต กิจกรรมจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ Alibaba.com ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน

ระยะเวลาของกิจกรรม 4 วัน 3 คืน ออกเดินทางวันที่ 23 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2023

พิเศษ แพคเกจราคาเพียง 88,000 บาท ต่อคน/ต่อทริป

หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่

เบอร์ 02-338-7488 #8655 อีเมล Alibaba.SM@profrtgroup.com

 

Logistics & E-Commerce: นอกเหนือจากบริการ E-Commerce Service ผ่าน Platform

Alibaba.com

ทางบริษัทฯ ซึ่งให้บริการโลจิสติกส์อยู่แล้ว ยังสามารถให้คำปรึกษาพร้อมทั้งให้บริการที่ครบวงจรในส่วนของ

เสนอราคาค่าขนส่งสินค้า และจัดส่งสินค้าไปยังคู่ค้าใหม่ๆ ในต่างประเทศของท่าน

 

International Partnership: บริษัทฯ เข้าร่วม และขยายพันธมิตรในต่างประเทศอยู่เสมอเพื่อให้บริการ

ลูกค้าได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก ให้ตอบรับกับความต้องการของ

ตลาดในยุคดิจิทอลในปัจจุบัน

 

Domestic Partnership & Recruitment: ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่พูดคุยเพื่อขยาย Partnership กับ

บริษัทในประเทศที่มีความสนใจที่จะ re-sell package Alibaba.com ให้แก่กลุ่มลูกค้าของตน

 

Digital Talent & Logistics skills: บริษัทยังมองหาทีมงานรุ่นใหม่ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Work

hard (online & of line) ที่มีความเข้าใจในในด้านดิจิทัล และสามารถบริหารงาน CRM รองรับลูกค้าในงาน

การจัดการ Logistics และ E-Commerce

 

 

Contacts

Nicha Ratanachinda (Dao)/ info@profrteroup.com

 

 

 

08 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 781 ครั้ง

Engine by shopup.com